Vid så kallade heuristiska utvärderingar och utformning av design kan man utgå ifrån etablerade regler och tillämpningar för hur interaktionsdesignen bör fungera. Man försöker då utgå ifrån en etablerad praxis för hur designen ska vara uppbyggd och fungera. Givetvis kan man inte enbart luta sig mot detta utan man bör löpande utvärdera sina idéer på olika test- och referenspersoner.

1 Visibility of system status Gränssnittet ska hålla användaren informerad om det bakomliggande systemets tillstånd.
2 Match between system and the real world Gränssnittet ska efterlikna verkligheten och beskriva den på ett språk användaren förstår..
3 User control and freedom Användaren ska ha möjlighet att utveckla egna strategier samt ångra saker som går fel.
4 Consistency and standards Gränssnittet ska följa konventionerna för den plattform det körs på och användaren ska inte behöva undra vad olika formuleringar betyder i olika situationer.
5 Error prevention Gränssnittet ska vara uppbyggt så att det förebygger fel.
6 Recognition rather than recall Användaren ska inte behöva komma ihåg var olika funktioner ligger i gränssnittet utan bör känna igen dessa enkelt.
7 Flexibility and efficiency of use Användaren ska kunna anpassa gränssnittet till sig själv och sina arbetsuppgifter.
8 Aesthetic and minimalist design Gränssnittet ska inte presentera irrelevant information då varje irrelevant informationsbit konkurrerar med relevant information.
9 Help users recognise, diagnose and recover from errors Felmeddelanden ska vara enkelt formulerade, förklara vad som gick fel och föreslå en lösning.
10 Help and documentation Information för att hjälpa användaren ska vara lätt att hitta i, fokusera på användarens arbetsuppgifter, visa konkreta steg som ska utföras och inte vara för omfattande