Webben ger  information och tillhandahåller tjänster som ska vara tillgängliga för alla användare. Detta förutsätter att allt arbete med webb måste ske utifrån kunskaper om hur man bygger tillgängligt. Dessa kunskaper ska sedan genomsyra hela utvecklingsprocessen. Metoden skapar sådana förutsättningar så att olika personer, även äldre och synsvaga samt de som använder alternativa styrdon eller röstuppläsning kan ta del av materialet. Att arbeta med tillgänglighet stöder individens rätt i samhället och leder i slutänden till ökad effektivitet för både den som tillhandahåller en tjänst och den som använder den.

Den centrala metoden är att utgå från styrdokumenten som ges i WCAG 2.1 och då uppnå alla nivåer, dvs ifrån nivå  AA vid allt arbete med design, uppbyggnad och implementering av webbtjänsterna.  Detta ger en webb av  bättre kvalitet,  som är bättre strukturerad och som därför kan användas av fler – med andra ord får man en produkt som har bättre förutsättningar att nå affärsmålen därför att fler kan använda tjänsten.

Genom att arbeta med  tillgänglighet i hela utvecklingsprocessen skapas förutsättningar för att så många som möjligt kan använda tjänster och information. Därmed bidrar tillgänglighet till ökad effektivitet för både den som tillhandahåller en tjänst och den som använder den. Man kan även i efterhand uppgradera ett material så att det följer standards men det är mycket enklare att ifrån början arbeta med  denna standard som ett medvetet mål.

Läs sammanställning av WCAG2.1 här