UX- och interaktionsdesigner

Jag heter Christer Schweitz och är senior UX- och interaktionsdesigner. Jag arbetar hängivet med användbarhet och design av affärssystem, intranät och webb – har specialistkompetens inom webbstandards och webbdirektivet

Jag har mer än 20 års erfarenhet av arbete med webb, intranät och olika affärssystem, till exempel för att stödja verksamheters behov av att kunna hantera ärenden på ett smidigt sätt. Mina kunder har främst varit myndigheter, organisationer och företag.

Praktiskt arbete

I mitt arbete som designer strävar jag alltid efter att göra även det mest komplicerade till något begripligt, där agerandet känns självklart, och där designen möter behoven både hos den som är sällan-användare, och hos den som arbetar i systemet ofta. En intressant detalj och utmaning är att hitta vägar för att bygga in synliga resultat, så att den som exempelvis sitter och betar av en massa ärenden, verkligen känner att han/hon kommer någonvart i sitt arbete. Helheten kan på så sätt bli en produkt som både stimulerar utförandet av jobbet samtidigt som det förenklar arbetsuppgifterna i en organisation.

För att utforma en verkligt användbar produkt är studier av olika användare och deras behov viktigt. Detta kan ske genom intervjuer och workshops, som senare resulterar i användarresor´och olika scenarier. Lika viktigt är att lära känna behoven hos intressenter inom verksamheten och involvera dem i detaljerings- och skissarbetet. Ofta är det praktiskt att låta skissarbetet löpa parallellt med en mer teknisk kravställning. Skisserna är på många sätt vägledande för att skapa förståelse och engagemang för processen i organisationen. Skisserna används även till att skapa enkla prototyper och testsammanhang, för att säkerställa att designen uppfyller behoven.

Designprocessen kan göras på en mängd olika sätt och med olika utgångslägen. Man kan välja mellan att arbeta i en mer processtyrd utvecklings- och designprocess, eller i en process där man i högre grad involverar medarbetare och och användare i processen. Troligtvis är det alltid bra att väga en mix av arbetssätt för att nå ett bra resultat och få en praktisk arbetsmetodik. Det är alltid viktigt att säkerställa hur själva designprocessen ska se ut, så att man har samma bild av vad som händer i olika faser och att aktiviteter och inriktning i designprocessen passar och interagerar med andra aktiviteter i projektet. En framgångsfaktor är i alla fall att ha en öppen och tillåtande dialog runt designarbetet med frekventa avstämningar.

Arbetsmetodik

Jag brukar alltid försöka utforma ett förslag på arbetsmetodik innan start av ett designjobb så att alla parter har samma uppfattning om vad som ska ske (metodiken anpassas sedan efter de behov som uppstår). I de flesta fall brukar mitt arbetet starta med intervjuer, genomläsningar av mål- och styrdokument samt i bland i enkla övningar för att skapa en gemensam målbild av användarflöden och effektmål. Uppdragens omfattning kan variera stort, ofta gäller arbetet att rita om delar i en applikation eller att göra en översyn av helheten, en slags inventering för att landa i ett antal förbättringsförslag, eller något annat. Metodik och upplägg kan därför variera stort mellan uppdrag. Att arbeta lyhört med intressenter och team är viktiga förutsättningar för att nå ett bra resultat.

Exempel på tjänster

  • Intervjuer och workshops för att detaljera användare och arbetsbeskrivningar/arbetsflöden
  • Visualiseringar i enkla skisser gjorda i Balsamiq för att visualisera arbetsflöden och effektbeskrivningar
  • Pappersprototyper för tester och utvärdering
  • Precisionsskisser och detaljskisser i Photoshop, prototyper som används för avstämningar (även i HTML)
  • HTML och CSS arbeten, exempelvis för att anpassa kod och semantik utifrån kraven i WCAG 2.1
  • Illustrationer, grafisk profil
  • Dokumentation och riktlinjer för vidareutveckling av applikationer (kan även byggas upp som komponentbaserade bibliotek

Exempel på uppdrag:

Sveriges Riksdag, MSB (Myndigheten för samhällets skydd), MTM (Myndigheten för tillgängliga media), Silverrail Tech, Skolverket, Utbildningsinfo, Stockholms Länsmuseum, Läkartidningen, Stockholms Universitet, Posten, Ericsson, Skanska, GE, Electrolux, Statskontoret, PRV (Patent registreringsverket), Multisoft Consulting, Vattenfall, Exportkreditnämnden.