Jag jobbar med tillgänglig design till webbaserade system

medarbetare i ert team, antingen på plats eller på distans